Senin, 17 Januari 2011

Daftar Harga TV Biasa, AC, Mesin Cuci, Kulkas

DAFTAR HARGA TV
14 inch
LG-14F7UAB IDR          Rp. 550.000,00
SHARP - 14GX20 IDR   RP. 575.000,00
SHARP - 14A20 IDR      Rp. 550.000,00
SHARP - 14GX200 IDR Rp. 600.000,00

21 inch
LG - 21FB7 IDR               Rp. 900.000,00
LG - 21FC1CG IDR         Rp. 900.000,00
LG - 21FL4RG IDR          Rp. 960.000,00
LG - 21FU1RL IDR          Rp. 1.080.000,00
LG - 21FU3RL IDR          Rp. 1.150.000,00
LG - 21FU6RL IDR          Rp. 1.120.000,00
SHARP - 21AXS250 IDR Rp. 1.150.000,00
SHARP - 21GXF500 IDR Rp. 1.050.000,00
SHARP - 21PXF250 IDR  Rp. 1.050.000,00

29 inch
LG - 29FC1CL IDR           Rp. 1.600.000,00
LG - 29FU1RL IDR           Rp. 2.005.000,00
LG - 29FU3RL IDR           Rp. 2.175.000,00
LG - 29FU6RL IDR           Rp. 2.140.000,00
SHARP - 29 GTF250 IDR Rp. 2.100.000,00
SHARP - 29AXS250 IDR  Rp. 2.200.000,00

DAFTAR HARGA MESIN CUCI

MESIN CUCI SEMI AUTOMATIC
LG WP 600N                        RP 1.050.000,-
LG WP 700N                        RP 1.150.000,-
MAYAKA X32CE                RP 1.050.000,-
PANASONIC NAW 60BW  RP 1.150.000,-
SAMSUNG 80J7                   RP 1.200.000,-
SANKEN 9020                      RP 1.125.000,-
SANKEN 8680/8690             RP 1.025.000,-
SANYO 700XT                      RP 1.000.000,-
SANYO 800X2T                    RP 1.050.000,-
SHARP 70CL                          RP 1.200.000,-
SHARP ES 59DW                   RP 1.050.000,-
SHARP ES T 60FL                  RP 1.225.000,-
DAIICHI SK SRI 1072            RP 1.050.000,-
TOSHIBA VH 8200                 RP 1.420.000,-
TOSHIBA VH 6600                 RP 1.200.000,-
TOSHIBA VH 6000                 Rp 1.060.000,-

TOP LOADING
LG 700/707 PC                        RP 1.650.000,-
LG WF 801TC                         RP 1.950.000,-
PANASONIC NA-F701B       RP 2.025.000,-
SAMSUNG 80U3                    RP 1.500.000,-
SAMSUNG 80V3                    RP 1.800.000,-
SANKEN 770S                        RP 1.500.000,-
SANYO 80 HT                         RP 1.675.000,-
SANYO 76 HT                         RP 1.550.000,-
SANYO 90 HT                         Rp 2.075.000,-
TOSHIBA 8570                        RP 2.000.000,-
TOSHIBA 8480                        RP 2.000.000,-
TOSHIBA 7480                        RP 1.650.000,-
Toshiba ASW 1080                   Rp 2.700.000,-
Toshiba ASW 9580                   Rp 2.300.000,-
TOSHIBA ASW 1180              Rp 3.300.000,-


FRONT LOADING  
ELECTROLUX EWF-1073     RP 5.250.000,-
ELECTROLUX EWF- 1082    RP 6.700.000,-
LG WD-1410 BRD                  RP 8.000.000,-
SAMSUNG 8804CPG             RP 6.500.000,-
LG WD 8070                           Rp 3.200.000,-
LG WD 1087                           Rp 3.200.000,-
LG WD 1070                           Rp 4.350.000,-
LG WD 1285                           Rp 5.750.000,-
SAMSUNG 8692                    Rp 3.100.000,-
SAMSUNG 8702                    Rp 5.100.000,-
SAMSUNG 8590                    Rp 2.300.000,-


DAFTAR HARGA AC

½ PK
Chang Hong 05 Y3 = 1.500.000
Chang Hong 05 TI = 1.750.000
Gree GWCN 05 = 1.650.000
LG 05 LPBX = 2.275.000
LG 05 LG2 = 2.000.000
LG O5 CEI (terminator) =2.625.000
Mitsubishi SRK 06 CL = 2.375.000
Panasonic CS PC 05 JKJ = 2.200.000
POLYTRON 609 = 1.725.000
POLYTRON PLE 688 = 2.025.000
SAMSUNG 05RLN = 1.750.000
SAMSUNG 05 ESLN = 2.350.000
SANKEN EM-P 6- DL = 2.100.000
SHARP AHA 5 KCY = 2.025.000
SHARP AHA 5KHL = 2.680.000
TCL 06 CS/ZL = 1.625.000


¾ PK
CHANGHONG 07 Y3 = 1.600.000
CHANG HONG 07 TI = 2.000.000
GREE GWCN 07 = 1.625.000
LG 07 LPB = 2.225.000
LG 07LG2 = 2.000.000
PANASONIC CSC 7JKP = 2.675.000
PANASONIC CS-PC 7 JKJ = 2.125.000
POLYTRON PA 806 = 1.825.000
SAMSUNG 07 ESLN = 2.355.000
SAMSUNG 07 RLN = 2.035.000
SANKEN EMP 08SQ = 2.200.000
SHARP 7KHL = 3.000.000
SHARP AHA 7 KCY = 2.175.000
TCL TAC 07 CL = 2.000.000
TOSHIBA 07 SKPX = 2.800.000
TOSHIBA 07 SKSX = 2.600.000

1 PK
CHANG HONG CS 09Y3 = 1.8.200.000
CHANG HONG 09 TI = 2.000.000
GREE GWCN 09 = 1.800.000
LG 09 LPBX = 2.575.000
LG 09 LG 2 = 2.225.000
LG 09 LS = 2.150.000
LG 09 CEI (terminator) = 3.100.000
PANASONIC CSPC 09JKJ = 2.225.000
PNASONIC CS-C 09 JKP = 3.000.000
PANASONIC CS-SC 10 JKP = 4.000.000
POLYTRON PA 1188 = 2.300.000
SAMSUNG 09 RLN = 2.100.000
SAMSUNG 09 ESLN = 2.500.000
SANKEN EM-P10 SQ = 2.200.000
SHARP AH AP 09KHL = 3.150.000
SHARP AHA 09 KCY = 2.325.000
TCL TAC 09 CS = 2.000.000
TOSHIBA 10 SKPX = 3.000.000
TOSHIBA 09 SKSX = 2.900.000

1 ½ PK
CHANG HONG 12 Y3 = 2.425.000
PANASONIC CSPC 12 JKP = 3.600.000


AC 2 PK
CHANG HONG C18Y3 IDR 3.700.000

DAFTAR HARGA KULKAS
KULKAS 1 PINTU
LG GN 191 RL = 1.180.000
LG GN 191 RLK = 1.190.000
Panasonic NR 191 SL = 1.100.000
Polytron PR 169 VGH = 1.025.000
Sharp 17 MK II = 1.000.000
Sharp 19 MKII = 1.100.000
Toshiba GRJ 131 BC = 1.000.000
Toshiba GRJ 170 W = 1. 275.000
Toshiba GRJ 151 BC = 1.000.000
Toshiba GRJ 161 BCH =1.150.000
Toshiba GRJ 9 P = 900.000
Toshiba GRJ 200 = 1.425.000
Toshiba GRJ 200 W = 1.500.000
Uchida URG 168 SE = 1.000.000

KULKAS 2 PINTU
LG GN 222 SL = 2.000.000
LG GN 212 SLT = 1.750.000
LG GNV 212 RL = 2.000.000
LG GNV 222 RLT = 2.175.000
PANASONIC NR B25 GF = 3.025.000
PANASONIC NR B23 GF = 2.850.000
POLYTRON PR 219 SL = 2.075.000
POLYTRON PR 222 VEX = 2.125.000
SANYO SRD 225 = 2.000.000
SANYO SRD 245 =2.300.000
SHARP SJD 22 LV = 2.200.000
SHARP SJD 27 LV = 3.000.000
SHARP SJD 29 LV = 3.100.000
SHARP SJ 198 F = 2.000.000
SHARP SJG 180 = 1.650.000
TOSHIBA GRM 34 ED = 4.600.000
TOSHIBA GRM 39 ED = 5.000.000
TOSHIBA GRM 47 EDV = 6.000.000
TOSHIBA GRM 48 ED = 7.000.000
TOSHIBA GRM-G 43 ED = 5.400.000
TOSHIBA GRR 20 ET = 3.000.000
TOSHIBA GRR 24 ET = 3.350.000
TOSHIBA GR RG 66 ED = 9.000.000
TOSHIBA GR YG 55 ED = 9.000.000
TOSHIBA GRK 424 = 2.000.000
TOSHIBA GRK 262 = 2.250.000

Tidak ada komentar:

Posting Komentar